Vær Blant De Som Ikke Kan Bli Oppslukt

1 Peter 5:8 Vær edruelige, vær årvåkne; for deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve, for å finne den han kan oppsluke.                    

Han er ingen løve, bare oppfører seg sånn. Djevelen kan ikke bare gå rett inn til deg og meg og stjele din […]

Les mer

Du er født til Seier

On 27 januar, 2019 By

Joh. 16-33
Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel , men vær frimodig. jeg har overvunnet verden1988 utg.

Her sier Jesus at så lenge du er her i denne verden, kommer du til og ha utfordringer/vanskeligheter. Men du er ikke bare i […]

Les mer

FORBØNNSTELEFON NYTT TLF NR.

On 3 januar, 2019 By

Nå kan du ringe Norge For Kristus sin forbønns telefon mandag til fredag fra kl. 10- 21 hvor du kan ringe inn og få forbønn enten for deg selv eller andre.
Telefon: 91803241

Les mer

Desember 2017-12-05

TEKST: Finn-Olav Pedersen

Bibelens troverdighet og liberalteologiens opprinnelse:

Når det gjelder Bibelen, så tror både jeg og de brødre og søstre jeg har et sant åndelig forhold til at den er inspirert av Den Hellige Ånd fra perm til perm. Vi tror også at Gud gjennom århundrene, i sin store allmakt, har […]

Les mer

Jesus kommer igjen

On 24 november, 2015 By

I. Tess vers 13-16

Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden; for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. 14 For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også […]

Les mer

Gud, øvrigheten og individet

On 31 august, 2015 By

TEKST: Finn-Olav Pedersen

Hver og en skal underordne seg de myndighetene han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom. For de som styrer […]

Les mer

Hva vil vi ha, død kraftesløs sakramentalisme eller levende bibelsk tro?

TEKST:  Finn-Olav Pedersen

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, […]

Les mer

Kompendium nr. 1 – 2014/15
Sannheten om Jesu død og oppstandelse.

Innledning: Det vi kan vite om Jesu død og oppstandelse, er det Skriften forteller oss. Derfor er det viktig å få med seg alt Skriften sier om emnet, verken mer eller mindre. To gode ”kjøreregler” for de som ønsker å studere dette, vil […]

Les mer

Menighetens liv før troen kom og etter at troen er kommet (Gal. 3:23-29)

 (v.23) Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbaret. (v.24) Slik er loven blitt vår tuktemester (inn)til Kristus (kom), for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. (v.25) Men nå […]

Les mer